Dette emnet omhandler en prosedyre du kan bruke til å installere en enhet som ikke er Plug and Play-kompatibel på din datamaskin.

Medlemskap i den lokale gruppen Administratorer eller tilsvarende er minimumskravet for å kunne fullføre prosedyren.

Slik installerer du Plug and Play-enheter på nytt:
  1. Åpne Enhetsbehandling.

  2. Høyreklikk den øverste noden i detaljruten.

  3. Klikk Legg til eldre maskinvare.

  4. Velg Legg til maskinvareveiviser, klikk Neste, og følg deretter instruksjonene på skjermen.


Innholdsfortegnelse