Med Gruppepolicy kan du knytte én eller flere skriptfiler til fire utløsningshendelser:

  • Oppstart av datamaskinen

  • Datamaskinen slås av

  • Brukerpålogging

  • Brukeravlogging

Du kan bruke Windows PowerShell-skript eller lage skript i et hvilket som helst språk som støttes av klientmaskinen. Windows Script Host (WSH)-støttede språk brukes også, inkludert VBScript og Jscript.

Dette avsnittet inneholder følgende emner:

Flere hensyn