Dette avsnittet inneholder koblinger til mer informasjon om Gruppepolicy og relaterte teknologier.

  • For teknologisenteret for gruppepolicy se https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=66015 (kan være på engelsk). Dette webområdet er et startsted for gruppepolicydokumentasjon, inkludert informasjon om distribusjon, operasjoner, opplæring, kundestøtte og grupper.

  • For innstillingsreferanser for gruppepolicy se https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=131389 (kan være på engelsk). Dette dokumentet inneholder en liste over gruppepolicyinnstillinger som er beskrevet i Administrative maler (ADMX- eller ADML-filer) og Sikkerhetsinnstillinger. Dette inkluderer alle policyinnstillinger for administrative maler for Windows Server® 2008 R2 og Windows® 7.

  • For eksempelskript for GPMC se https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=65841. Disse eksempelskriptene gir eksempeler på hvordan du bruker disse grensesnittene for virkelige administrative problemer. Scenarier er tilgjengelige som en nedlastbar pakke.