Redigeringsprogrammet for lokal gruppepolicy lar deg endre kriteriene for visning av policyinnstillinger for Administrative maler. Som standard viser redigeringsprogrammet alle policyinnstillinger. Du kan bruke kravfiltre for å endre hvordan redigeringsprogrammet for lokal gruppepolicy viser policyinnstillinger for Administrative maler.

Slik konfigurerer du filteret for krav for Administrative maler
 1. Åpne Redigeringsprogram for lokal gruppepolicy.

 2. Høyreklikk Administrative maler under Datamaskinkonfigurasjon eller Brukerkonfigurasjon. Klikk Filteralternativer.

 3. Merk av for Aktiver kravfiltre.

 4. Tast inn ett eller flere nøkkelord i boksen Filtrer for ord.

 5. Klikk det aktuelle filteret i Velg ønsket plattform og programfiltre.

  • Inkluder innstillinger som passer hvilken som helst av de valgte plattformene.

  • Inkluder innstillinger som passer alle de valgte plattformene.

   Obs!  

   Du kan klikke Merk alle for å merke alle elementene i listen, eller du kan klikke Fjern alle for å fjerne alle markeringene fra listen.

 6. Klikk OK for å bruke de nye filterinnstillingene og lukke Filteralternativer-dialogboksen.

Flere hensyn

 • Du må ha redigeringsinnstillingstillatelse til å redigere et GPO for å fullføre denne prosedyren. Som standard har medlemmene av sikkerhetsgruppen Domeneadministratorer, sikkerhetsgruppen Organisasjonsadministratorer eller sikkerhetsgruppen Eiere av gruppepolicyoppretter redigeringsinnstillingstillatelse til å redigere et GPO.

 • Filtre er inkluderende, så velg elementer du vil vise, i stedet for de du fil fjerne.

 • Filtre virker ikke sammen med Klassiske administrative maler.

 • Lokalt redigeringsprogram for gruppepolicy og snapin-modulen for resulterende policysett er tilgjengelige i Windows Server 2008 R2 og utvalgte versjoner av Windows 7. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139815(kan være på engelsk).