Administrative maler er registerbaserte policyinnstillinger som vises i Redigeringsprogram for lokal gruppepolicy under noden Administrative maler i både Datamaskinkonfigurasjon-noden og Brukerkonfigurasjon-noden. Hierarkiet opprettes når redigeringsprogrammet for lokal gruppepolicy leser XML-baserte filer med administrative maler (*.admx).

Dette avsnittet inneholder følgende emner:

Flere hensyn