Slik redigerer du et lokalt gruppepolicyobjekt

  1. Åpne Redigeringsprogram for lokal gruppepolicy.

  2. Dobbeltklikk mappene i konsolltreet for å vise policyinnstillingene i detaljruten.

  3. Dobbeltklikk en policyinnstilling i resultatruten for å åpne dialogboksen Egenskaper, og rediger deretter policyinnstillingene.

Flere hensyn

  • Du må ha redigeringsinnstillingstillatelse til å redigere et GPO for å fullføre denne prosedyren. Som standard har medlemmene av sikkerhetsgruppen Domeneadministratorer, sikkerhetsgruppen Organisasjonsadministratorer eller sikkerhetsgruppen Eiere av gruppepolicyoppretter redigeringsinnstillingstillatelse til å redigere et GPO.

  • Lokalt redigeringsprogram for gruppepolicy og snapin-modulen for resulterende policysett er tilgjengelige i Windows Server 2008 R2 og utvalgte versjoner av Windows 7. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139815(kan være på engelsk).