Slik redigerer du policyinnstillinger for Administrative maler

 1. I Redigeringsprogram for lokal gruppepolicy åpner du det lokale gruppepolicyobjektet du vil redigere.

 2. I konsolltreet klikker du mappen under Administrative maler som inneholder policyinnstillingene du vil konfigurere.

 3. I kolonnen Innstilling klikker du navnet på en policyinnstilling hvis du vil lese en beskrivelse av policyinnstillingen.

 4. Hvis du vil endre policyinnstillingen fra gjeldende tilstand, dobbeltklikker du navnet på policyinnstillingen.

 5. Klikk ett av følgende i dialogboksen for policyinnstilling:

  • Ikke konfigurert: Registret er ikke endret.

  • Aktivert: Registret viser at policyinnstillingen er valgt.

  • Deaktivert: Registret viser at policyinnstillingen ikke er valgt.

 6. Velg eventuelle andre alternativer du vil bruke, og klikk deretter OK.

Flere hensyn

 • Du må ha redigeringsinnstillingstillatelse til å redigere et GPO for å fullføre denne prosedyren. Som standard har medlemmene av sikkerhetsgruppen Domeneadministratorer, sikkerhetsgruppen Organisasjonsadministratorer eller sikkerhetsgruppen Eiere av gruppepolicyoppretter redigeringsinnstillingstillatelse til å redigere et GPO.

 • Det finnes to grener for Administrative maler i Redigeringsprogram for lokal gruppepolicy. Innstillinger for HKEY_LOCAL_MACHINE finnes under Datamaskinkonfigurasjon, og innstillinger for HKEY_CURRENT_USER finnes under Brukerkonfigurasjon.

 • Hvis datamaskinpolicy kommer i konflikt med brukerpolicy, har datamaskinpolicy generelt forrang. Hvis programmererne imidlertid ignorerer denne konvensjonen, kan ikke Gruppepolicy fremtvinge det.

 • Policyinnstillinger for Administrative maler er også kjent som registerbaserte policyinnstillinger.

 • Lokalt redigeringsprogram for gruppepolicy og snapin-modulen for resulterende policysett er tilgjengelige i Windows Server 2008 R2 og utvalgte versjoner av Windows 7. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139815(kan være på engelsk).

Flere referanser