Med Redigeringsprogram for lokal gruppepolicy kan du endre kriteriene for å vise policyinnstillinger for Administrative maler. Som standard viser redigeringsprogrammet alle policyinnstillinger. Du kan imidlertid bruker nøkkelordfiltre til å endre hvordan Redigeringsprogram for lokal gruppepolicy viser policyinnstillinger for Administrative maler.

Slik angir du nøkkelordfilteret for Administrative maler

 1. Åpne Redigeringsprogram for lokal gruppepolicy.

 2. Høyreklikk Administrative maler under Datamaskinkonfigurasjon eller Brukerkonfigurasjon. Klikk Filteralternativer.

 3. Merk av for Aktiver nøkkelordfiltre.

 4. Skriv inn ett eller flere nøkkelord i boksen Filter for ord, og klikk ønsket filter:

  • Hvilken som helst: Dette filteret inkluderer et hvilket som helst av ordene i boksen Filter for ord.

  • Alle: Dette filteret inkluderer alle ordene i boksen Filter for ord.

  • Nøyaktig: Dette filteret inkluderer ord som er identiske med ordene i boksen Filter for ord.

 5. Merk av i de ønskede avmerkingsboksene ved siden av Innenfor.

  • Tittel på policyinnstilling: Dette filteret inkluderer søk etter tittelen på policyinnstillingen.

  • Hjelpetekst: Dette filteret inkluderer søk etter hjelpeteksten for policyinnstillingen.

  • Kommentar: Dette filteret inkluderer søk etter kommentarer for policyinnstillingen.

 6. Klikk OK for å bruke de nye filterinnstillingene, og lukk dialogboksen Filteralternativer.

Flere hensyn

 • Du må ha redigeringsinnstillingstillatelse til å redigere et GPO for å fullføre denne prosedyren. Som standard har medlemmene av sikkerhetsgruppen Domeneadministratorer, sikkerhetsgruppen Organisasjonsadministratorer eller sikkerhetsgruppen Eiere av gruppepolicyoppretter redigeringsinnstillingstillatelse til å redigere et GPO.

 • Filtre er inkluderende. Velg derfor elementer du vil vise, i stedet for elementer du vil fjerne.

 • Filtre fungerer ikke med klassiske administrative maler.

 • Lokalt redigeringsprogram for gruppepolicy og snapin-modulen for resulterende policysett er tilgjengelige i Windows Server 2008 R2 og utvalgte versjoner av Windows 7. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139815(kan være på engelsk).