Du kan åpne redigeringsprogrammet for lokal gruppepolicy ved å bruke kommandolinjen eller ved å bruke Microsoft Management Console (MMC).

Åpne Redigeringsprogram for lokal gruppepolicy via kommandolinjen
  • Klikk Start, skriv inn gpedit.msc i Start søk-boksen, og trykk deretter ENTER.

Åpne Redigeringsprogram for lokal gruppepolicy som en snapin-modul for Microsoft MMC
  1. Åpne MMC. (Klikk Start, klikk Start søk-boksen, skriv inn mmc og trykk deretter ENTER.)

  2. Klikk Legg til / fjern snapin-modulFil-menyen.

  3. Klikk Redigeringsprogram for gruppepolicyobjekt i dialogboksen Legg til eller fjern snapin-modul, og klikk deretter Legg til.

  4. Klikk Bla gjennom i dialogboksen Velg gruppepolicyobjekt.

  5. Klikk Denne datamaskinen hvis du vil redigere det lokale gruppepolicyobjektet, eller klikk Brukere hvis du vil redigere lokale gruppepolicyobjekter for administratorer, ikke-administratorer eller per bruker.

  6. Klikk Fullfør.

Obs!  

Hvis du vil lagre en konsoll for Redigeringsprogram for lokal gruppepolicy og velge hvilke gruppepolicyobjekter som åpnes i den fra kommandolinjen, merker du av for Tillat at fokus for snapin-modulen for gruppepolicy endres når den kjøres fra kommandolinjen i dialogboksen Velg gruppepolicyobjekt.

Flere hensyn
  • Lokalt redigeringsprogram for gruppepolicy og snapin-modulen for resulterende policysett er tilgjengelige i Windows Server 2008 R2 og utvalgte versjoner av Windows 7. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139815(kan være på engelsk).