Bruk denne kategorien til å konfigurere måten IIS (Internet Information Services) avslutter inaktive arbeidsprosesser, antallet forespørsler som venter på behandling, CPU-overvåking og antallet prosesser i en Web Garden.

Tidsavbrudd for inaktivitet

Tidsavbrudd for inaktivitet hjelper til med å redusere bruken av systemressurser ved å avslutte ubrukte arbeidsprosesser etter en angitt periode med inaktivitet. Dette gjør at du kan administrere ressursene på visse datamaskiner bedre når behandlingsbelastningen er stor, når identifiserte programmer konsekvent blir inaktive eller når det ikke er kapasitet til nye prosesser.

Avslutt arbeidsprosesser etter at de har vært inaktive i (tid i minutter)

Velges for å avslutte alle inaktive arbeidsprosesser etter en angitt periode med inaktivitet.

Skriv inn et nummer i feltet eller klikk på pil opp eller ned for å angi antallet minutter før en inaktiv arbeidsprosess avsluttes.

Begrensning av forespørselskø

Velges for å konfigurere IIS til å overvåke antallet forespørsler for en angitt applikasjonsutvalgskø før en ny forespørsel settes i kø.

Begrensninger av applikasjonsutvalgets kølengde forhindrer at store antall forespørsler settes i kø og overbelaster serveren din. Når køens kapasitet er nådd, avviser serveren nye forespørsler og sender en ikke-egendefinerbar 503-feilmelding til klienten.

Begrens kjerneforespørselskøen (antall forespørsler)

Velges for å konfigurere IIS til å bruke en nummerbasert metode for å begrense innkommende HTTP-forespørsler ved å begrense størrelsen på forespørselskøen. Når grensen er nådd, vil ikke IIS behandle ytterligere forespørsler og en ikke-egendefinerbar 503-feilmelding sendes til klienten.

Skriv inn et nummer i feltet eller klikk på pil opp eller ned for å angi grensen for antall forespørsler tillatt i køen.

Aktiver CPU-overvåking

Velges for å konfigurere IIS til å bruke CPU-kontobehandling til å spore og avslutte arbeidsprosesser som bruker mye prosessortid og overskrider den angitte grensen. CPU-overvåking er bare tilgjengelig for applikasjonsutvalg og gjelder ikke for CGI-programmer.

Maksimum CPU-bruk (prosent)

Skriv inn et nummer i feltet eller klikk på pil opp eller ned for å angi hvor mange prosent CPU-bruk en arbeidsprosess kan bruke.

Oppdater tall for CPU-bruk (i minutter)

Skriv inn et nummer i feltet eller klikk på pil opp eller ned for å angi hvor ofte tall for CPU-bruk skal oppdateres for å brukes i CPU-overvåking.

Handling som utføres når CPU-bruk overskrider maksimal CPU-bruk

I listen klikker du på handlingen du vil skal utføres når CPU overskrider angitt, maksimal bruk.

  • Hvis Ingen handling er valgt, vil IIS skrive en feilmelding i hendelsesloggen når CPU-bruken for et bestemt applikasjonsutvalg eller en gruppe utvalg når grensen.

  • Hvis Avslutt er valgt når CPU-bruken for et bestemt applikasjonsutvalg når den angitte grensen, vil IIS avslutte alle arbeidsprosesser i applikasjonsutvalget ved å gi hver arbeidsprosess et angitt antall sekunder til å avslutte i henhold til applikasjonsutvalgets Tidsbegrensning for avslutning. Hvis prosessene ikke avslutter innen den tidsperioden, lukker IIS arbeidsprosessene. Applikasjonsutvalget avsluttes og tilbakestilles i henhold til tidsgrensen angitt i Tilbakestillingsintervall for CPU.

Web Garden

En Web Garden er et applikasjonsutvalg som bruker mer enn én arbeidsprosess.

Maksimalt antall arbeidsprosesser

Skriv inn et nummer i feltet eller klikk på pil opp eller ned for å angi maksimalt antall arbeidsprosesser tillatt innen et applikasjonsutvalg.

Beslektede emner

Hvis du vil lære mer om Web Garden og funksjonene for tidsavbrudd og CPU, kan du se i den elektroniske dokumentasjonen for IIS 6.0 (kan være på engelsk) på Microsoft Windows Server TechCenter.


Innholdsfortegnelse