Bruk funksjonssiden Legg til standarddokument til å legge til et filnavn i listen over standarddokumenter.

Elementliste for grensesnitt

ElementnavnBeskrivelse

Navn

Skriv inn filnavnet eller den relative banen du vil legge til i listen over standarddokumenter. Denne verdien legges til i begynnelsen av denne listen.

Se også


Innholdsfortegnelse