Bruk funksjonssiden Virtuelle mapper til å behandle en liste over virtuelle mapper i en applikasjon.

Sorter listen ved å klikke på kolonneoverskriftene på funksjonssiden.

Elementliste for grensesnitt

Tabellen nedenfor beskriver elementene i brukergrensesnittet som er tilgjengelige på funksjonssiden i Handlinger-ruten.

Elementer på funksjonsside

ElementnavnBeskrivelse

Applikasjonsbane

Viser applikasjonen som inneholder hver virtuelle mappe.

Virtuell bane

Viser den virtuelle banen som brukes i en URL-adresse for å få tilgang til den virtuelle mappen.

Fysisk bane

Vise en fysiske banen til mappen der innholdet i den virtuelle mappen ligger.

Identitet

Viser brukernavnet for den egendefinerte identiteten (hvis konfigurert) som brukes til å få tilgang til innhold fra den fysiske mappen som er tilordnet til den virtuelle mappen. Hvis du lar identiteten stå tom, brukes direktegodkjenning for å få tilgang til innholdet.

Elementer i handlingsruten

Tabellen nedenfor beskriver handlingene som er tilgjengelige når du er koblet til en server. Når du er koblet til et område eller en applikasjon og velger en virtuell mappe på Virtuelle mapper-siden, er Bla gjennom den eneste tilgjengelige handlingen.

ElementnavnBeskrivelse

Legg til virtuell mappe

Åpner dialogboksen Legg til virtuell mappe, der du kan legge til en virtuell mappe.

Angi standarder for virtuell mappe

Åpner dialogboksen Standarder for virtuell mappe, der du kan konfigurere standardinnstillinger som gjelder for alle virtuelle mapper på gjeldende nivå og lavere.

Utforsk

Åpner den fysiske mappen (i Windows Utforsker) som er tilordnet til den valgte virtuelle mappen.

Rediger tillatelser

Åpner dialogboksen Windows-egenskaper for den fysiske mappen som er tilordnet til den valgte virtuelle mappen.

Fjern

Fjerner elementet som er valgt fra listen på funksjonssiden.

Bla gjennom

Åpner den valgte virtuelle mappen i en webleser.

Grunnleggende innstillinger

Åpner dialogboksen Rediger virtuell mappe, der du kan redigere innstillingene som ble angitt når den valgte virtuelle mappen ble opprettet.

Avanserte innstillinger

Åpner dialogboksen Avanserte innstillinger, der du kan konfigurere avanserte innstillinger for den valgte virtuelle mappen.

Se også


Innholdsfortegnelse