Bruk dialogboksene Legg til behandlet modul og Rediger behandlet modul til å legge til eller redigere behandlede moduler som behandler forespørsler som sendes til webserveren. IIS inkluderer flere behandlede moduler for å behandle deler av forespørsler, for eksempel Skjemagodkjenning-modulen, som utfører godkjenning for brukere i applikasjoner som bruker Skjemagodkjenning.

Liste over elementer i brukergrensesnittet

ElementnavnBeskrivelse

Navn

Skriv inn et brukervennlig navn på den behandlede modulen.

Type

Velg eller skriv inn typen for den behandlede modulen, for eksempel System.Web.Sikkerhet.Skjemagodkjenning.

Når du legger til en behandlet modul, må du sørge for at samlingen som klassen hører til, er registrert i system.web/compilation-delen av Web.config-filen. Ellers må du skrive inn samlingens kvalifiserte klassenavn for den behandlede modulen. Hvis klassen er definert i App_Code- eller bin-mappen, kan du angi bare klassenavnet.

Aktiver bare for forespørsler til ASP.NET-applikasjoner eller administrerte håndterere

Merk av for dette alternativet hvis du vil at den behandlede modulen bare skal behandle forespørsler som er gjort til ASP.NET-applikasjoner eller forvaltede behandlingsprogrammer. Når du velger dette alternativet, vil modulen ikke bli kalt for forespørsler til andre typer innhold som for eksempel HTML-filer.

Se også


Innholdsfortegnelse