Bruk veivisersiden Kryptografitjeneste til å velge enten Microsoft RSA SChannel eller Microsoft DH SChannel til å gi sertifikater som kan kryptere overføringer mellom serveren og klientene. I tillegg kan du justere sikkerhetsnivået for overføringen ved å endre bit-lengden som er knyttet til kryptografitjenesten.

UI-elementliste

ElementnavnBeskrivelse

Kryptografitjeneste

Velg enten kryptografitjenesten Microsoft RSA SChannel eller kryptografitjenesten Microsoft DH SChannel. Standard kryptografitjeneste er Microsoft RSA SChannel.

Obs!  

Velg Microsoft DH SChannel når du må utveksle en hemmelig nøkkel over et nettverk som ikke er sikkert, og du ikke har hatt noen tidligere kommunikasjon med den andre parten.

Bit-lengde

Velg en bit-lengde som tjenesteleverandøren du valgte, skal bruke. Som standard bruker RSA SChannel-leverandøren en bit-lengde på 1024, og DH SChannel-leverandøren en bit-lengde på 512.

Obs!  

En lengre bit-lengde øker krypteringsnivået. Den kan imidlertid redusere ytelsen fordi den krever overføring av flere biter.

Se også


Innholdsfortegnelse