Bruk dialogboksene Legg til regel for tillatelsesautorisasjon, Rediger regel for tillatelsesautorisasjon, Legg til regel for avslagsautorisasjon og Rediger regel for avslagsautorisasjon til å legge til eller redigere egenskapene for .NET-autorisasjonsregler.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se emnet Siden .NET-autorisasjonsregler.

Elementliste for brukergrensesnitt

Elementnavn Beskrivelse

Alle brukere

Velg dette alternativet for å behandle tilgang til innhold for både anonyme og godkjente brukere.

Obs!  

Pass på at du plasserer denne regelen under regler som gir tilgang til innhold. Hvis denne regelen er øverst i regellisten, blir alle brukere nektet tilgang til innhold.

Alle anonyme brukere

Velg dette alternativet for å behandle tilgang til innhold for brukere som ikke er godkjent.

Obs!  

Hvis du bruker denne regelen, må alle brukere ha gyldig brukerkonto og passord for å kunne bli godkjent.

Angitte roller eller brukergrupper

Velg dette alternativet for å behandle tilgang til innhold for bestemte roller eller brukergrupper.

Obs!  

Hvis du bruker denne regelen, må alle medlemmer av de angitte rollene og gruppene ha gyldig brukerkonto med enkel eller egendefinert godkjenning og passord for å kunne bli godkjent.

Angitte brukere

Velg dette alternativet for å behandle tilgang til innhold for en bestemt brukerkonto.

Obs!  

Hvis du bruker dette alternativet, må alle brukere ha gyldig brukerkonto med enkel eller egendefinert godkjenning og passord for å kunne bli godkjent.

Bruk denne regelen på bestemte verb

Velg dette alternativet hvis du vil bruke autorisasjonsregelen på bestemte verb, for eksempel GET eller POST.


Innholdsfortegnelse