Du kan bruke dialogboksen Legg til regel for tillatelsesgodkjenning, Rediger regel for tillatelsesgodkjenning, Legg til regel for avslagsgodkjenning eller Rediger regel for avslagsgodkjenning til å definere regler for tilgang til webinnhold.

Liste over elementer i brukergrensesnittet

ElementnavnBeskrivelse

Alle brukere

Velg dette alternativet for å behandle tilgang til innhold for både anonyme og godkjente brukere. Som standard finnes det en tillatelsesregel som er konfigurert for Alle brukere.

Alle anonyme brukere

Velg dette alternativet for å behandle tilgang til innhold for brukere som ikke er godkjent.

Angitte roller eller brukergrupper

Velg dette alternativet for å behandle tilgang til innhold for bestemte roller eller brukergrupper for Microsoft Windows.

Angitte brukere

Velg dette alternativet for å behandle tilgang til innhold for en bestemt brukerkonto.

Bruk denne regelen på bestemte verb

Angir at den regelen gjelder for bestemte HTTP-verb, for eksempel GET eller POST.

Se også


Innholdsfortegnelse