Du kan bruke siden FTP-autorisasjonsregler til å administrere listen over tillatelses- eller avslagsregler som styrer tilgangen til innhold. Reglene vises i en liste, og du kan endre rekkefølgen på reglene hvis du vil gi tilgang for enkelte brukere og samtidig avslå tilgang for andre. Du kan også bruke siden FTP-autorisasjonsregler til å vise informasjon om andre regler, for eksempel Modus, Brukere, Roller eller Tillatelser.

UI-elementliste

Tabellen nedenfor beskriver elementene i brukergrensesnittet som er tilgjengelige på funksjonssiden i Handlinger-ruten.

Elementer på funksjonsside

Elementnavn Beskrivelse

Modus

Viser hvilken type regelen er. Verdiene kan være enten Tillat eller Nekt. Modus-verdiene viser om regelen er utformet for å tillate eller nekte tilgang til innhold.

Obs!  

Hvis en rolle, bruker eller gruppe spesifikt er nektet tilgang av én regel, kan den ikke få tilgang ved hjelp av en annen regel. Hvis du vil gi tilgang, må du opprette reglene med tillatelsesregelen øverst i listen.

Brukere

Viser brukernavnene eller brukergruppene som regelen gjelder for.

Roller

Viser Microsoft Windows-rollen eller .NET-rollene som regelen gjelder for, for eksempel administratorrollen.

Tillatelser

Viser FTP-tillatelsene som denne regelen gjelder for, for eksempel Lese eller Skrive.

Elementer i handlingsruten

Elementnavn Beskrivelse

Legg til tillatelsesregel

Åpner dialogboksen Legg til regel for tillatelsesautorisasjon, der du kan opprette en tillatelsesregel.

Legg til avslagsregel

Åpner dialogboksen Legg til regel for avslagsautorisasjon, der du kan opprette en avslagsregel.

Rediger

Brukes til å redigere den valgte regelen.

Fjern

Fjerner den valgte regelen.

Obs!

Når du konfigurerer innstillingene for FTP-autorisasjon, må du også konfigurere innstillingene for FTP-godkjenning.

Se også


Innholdsfortegnelse