Bruk dialogboksen Rediger område til å redigere egenskapene for et eksisterende område.

Obs!  

Hvis du vil redigere bindingsinformasjonen for området, bruker du dialogboksen Områdebindinger.

Liste over elementer i brukergrensesnittet

ElementnavnBeskrivelse

Områdenavn

Viser det egendefinerte navnet for området.

Obs!  

Du kan ikke gi nytt navn til et område fra dialogboksen Rediger område. Hvis du vil gi nytt navn til et område, bruker du handlingen Gi nytt navn i Handlinger-ruten på Områder-siden.

Applikasjonsutvalg

Viser det valgte applikasjonsutvalget for området.

Velg

Åpner dialogboksen Velg applikasjonsutvalg, der du kan velge applikasjonsutvalget som området skal kjøre i.

Fysisk bane

Skriv inn den fysiske banen til stedet der innholdet på området er lagret. Innholdet kan ligge på den lokale datamaskinen eller komme fra en ekstern mappe eller delt ressurs. Hvis innholdet er lagret på den lokale datamaskinen, skriver du inn den fysiske banen, for eksempel C:\Innhold. Hvis innholdet er lagret på en ekstern delt ressurs, skriver du inn UNC-banen (Universal Naming Convention), for eksempel \\Server\Delt ressurs.

Alternativt klikker du Koble til som for å angi legitimasjon for tilkobling til den fysiske banen. Hvis du ikke registrerer legitimasjon, bruker webserveren direktegodkjenning. Dette betyr at innhold åpnes ved hjelp av applikasjonens bruker-ID, og konfigurasjonsfiler åpnes ved hjelp av applikasjonsutvalgets ID.

Åpner dialogboksen Bla gjennom etter mappe, der du kan velge den fysiske plasseringen for områdeinnholdet.

Koble til som

Åpner dialogboksen Koble til som, der du kan velge hvordan du kobler til banen som du angav i Fysisk bane-boksen. Som standard er direktegodkjenning valgt.

Testinnstillinger

Åpner dialogboksen Testinnstillinger, der du kan vise en liste over testresultater for å vurdere om baneinnstillingene er gyldige.

Se også


Innholdsfortegnelse