Bruk dialogboksene Legg til administrert behandlingsprogram og Rediger administrert behandlingsprogram til å legge til nye eller redigere eksisterende behandlingsprogrammer for forvaltet kode på webserveren. Administrerte behandlingsprogrammer skrives i forvaltet kode og svarer på bestemte forespørsler på webserveren. Behandlingstilordningen PageHandlerFactory-Integrated angir for eksempel at behandlingsprogrammet System.Web.UI.PageHandlerFactory behandler forespørsler for ASPX-filer.

Obs!  

Når du legger til et administrert behandlingsprogram, vil behandlingsprogrammet som standard kjøre bare i programutvalg som er konfigurert til å bruke integrert modus. Hvis du vil kjøre behandlingsprogrammet i programutvalg som er konfigurert til å bruke ISAPI-modus, må du imidlertid legge til behandlingsprogrammet i delen <httphandlers> i System.web fra et verktøy som for eksempel Appcmd.exe.

UI-elementliste

ElementnavnBeskrivelse

Forespørselsbane

Skriv inn filtypen eller filnavnet med en filtype du vil at behandlingsprogrammet skal behandle forespørsler for. Hvis du for eksempel vil at behandlingsprogrammet skal behandle alle forespørsler som gjøres for filer med filtypen ABC, skriver du inn *.abc. Hvis du vil at behandlingsprogrammet skal kjøre alle forespørsler som gjøres for en bestemt fil, skriver du inn filnavnet og filtypen, for eksempel Minfil.abc.

Type

Skriv inn typenavnet for det administrerte behandlingsprogrammet, for eksempel System.Web.Handlers.

Når du legger til et håndtert behandlingsprogram, må du sørge for at samlingen som klassen hører til, er registrert i system.web/compilation-delen av Web.config-filen. Ellers må du skrive inn samlingens kvalifiserte klassenavn for det håndterte behandlingsprogrammet. Hvis klassen er definert i App_Code- eller bin-mappen, kan du angi bare klassenavnet.

Navn

Skriv inn et beskrivende egendefinert navn på tilordningen for behandlingsprogrammet.

Forespørselsbegrensninger

Åpner dialogboksen Forespørselsbegrensninger, der du kan angi flere valgfrie begrensninger for tilordningen.

Se også


Innholdsfortegnelse