Du kan bruke dialogboksen Legg til regel for tillatelsesgodkjenning, Rediger regel for tillatelsesgodkjenning, Legg til regel for avslagsgodkjenning eller Rediger regel for avslagsgodkjenning til å definere regler for tilgang til webinnhold.

Viktig!

Godkjenningsregler i Microsoft Windows angir at hvis en bruker er nektet tilgang, prioriteres avslagsregelen fremfor alle andre regler.

UI-elementliste

Elementnavn Beskrivelse

Alle brukere

Velg dette alternativet for å behandle tilgang til innhold for både anonyme og godkjente brukere.

Obs!  

Pass på at du plasserer denne regelen under regler som gir tilgang til innhold. Hvis denne regelen er øverst i regellisten, blir alle brukere nektet tilgang til innhold.

Alle anonyme brukere

Velg dette alternativet for å behandle tilgang til innhold for brukere som ikke er godkjent.

Obs!  

Hvis du bruker denne regelen, må alle brukere ha gyldig brukerkonto med enkel eller egendefinert godkjenning og passord for å kunne bli godkjent.

Angitte roller eller brukergrupper

Velg dette alternativet for å behandle tilgang til innhold for bestemte roller eller brukergrupper for Microsoft Windows.

Obs!  

Hvis du bruker denne regelen, må alle medlemmer av de angitte rollene og gruppene ha gyldig brukerkonto med enkel eller egendefinert godkjenning og passord for å kunne bli godkjent.

Angitte brukere

Velg dette alternativet for å behandle tilgang til innhold for en bestemt brukerkonto.

Obs!  

Hvis du bruker dette alternativet, må alle brukere ha gyldig brukerkonto med enkel eller egendefinert godkjenning og passord for å kunne bli godkjent.

Lese

Angir om de angitte brukerne har lesetillatelser.

Skrive

Angir om de angitte brukerne har skrivetillatelser.

Obs!

Når du konfigurerer innstillingene for FTP-autorisasjon, må du også konfigurere innstillingene for FTP-godkjenning.

Se også


Innholdsfortegnelse