Bruk dialogboksen Legg til egendefinert godkjenningstjeneste eller Rediger egendefinert godkjenningstjeneste til å legge til nye egendefinerte godkjenningstjenester for FTP på FTP-serveren, eller til å redigere innstillingene for en egendefinert godkjenningstjeneste for FTP som du allerede har lagt til på FTP-serveren.

UI-elementliste

Elementnavn Beskrivelse

Navn

Angir navnet som skal vises i listen Velg en eller flere av de registrerte egendefinerte tjenestene for dialogboksen Dialogboksen Egendefinerte tjenester for FTP.

Klasse-ID

Angir klassenavnet eller GUIDen for en COM-klasse når alternativet Innebygd tjeneste (COM) brukes.

Type

Angir den forvaltede typen for en .NET-klasse når alternativet Administrert tjeneste (.NET) brukes.

Applikasjonsdomene

Angir applikasjonsdomenet for en .NET-klasse når alternativet Administrert tjeneste (.NET) brukes.

Obs!

Når du konfigurerer innstillingene for FTP-godkjenning, må du også konfigurere innstillingene for FTP-autorisasjon.

Se også


Innholdsfortegnelse