Bruk siden Informasjon om godkjenning og autorisasjon i veiviseren for publisering av FTP-område til å angi innstillinger for godkjenning og autorisasjon.

UI-elementliste

Elementnavn Beskrivelse

Anonym

Angir om anonym godkjenning er aktivert.

Enkel

Angir om enkel godkjenning er aktivert.

Tillat tilgang til

Angir hvem som er autorisert til å logge på FTP-området. Tilgjengelige alternativer:

  • Alle brukere

  • Anonyme brukere

  • Angitte roller eller brukergrupper

  • Angitte brukere

Hvis du bruker Angitte roller eller brukergrupper eller Angitte brukere, må du bruke tilleggsboksen til å angi tilgang for bestemte brukere, roller eller grupper.

Lese

Angir om regelen tillater lesetillatelse.

Skrive

Angir om regelen tillater skrivetillatelse.


Innholdsfortegnelse