Bruk Skjulte segmenter for FTP til å definere listen over URL-segmenter som FTP-tjenesten skal avslå tilgang for, og som ikke vises i mappevisninger. Hvis du for eksempel vil forhindre tilgang til BIN-mappen i webapplikasjonen, kan du legge til BIN-mappen som et skjult segment for FTP-området. Når en FTP-klient logger på FTP-området, vises ikke BIN-mappen i mappevisninger. Hvis FTP-klienten prøver å bytte til BIN-mappen, returnerer FTP-tjenesten en "Ingen tilgang"-feilmelding til FTP-klienten.

UI-elementliste

Tabellen nedenfor beskriver elementene i brukergrensesnittet som er tilgjengelige på funksjonssiden i Handlinger-ruten.

Elementer på funksjonsside

ElementnavnBeskrivelse

Segment

Viser URL-segmentet som FTP-tjenesten skal avslå tilgang for, og som ikke vises i mappevisninger.

Elementer i handlingsruten

ElementnavnBeskrivelse

Legg til skjult segment

Åpner dialogboksen Legg til skjult segment, der du kan legge til et skjult segment i listen over skjulte segmenter.

Fjern

Fjerner et skjult segment fra listen.

Rediger funksjonsinnstillinger

Åpner dialogboksen Rediger innstillinger for FTP-forespørselsfiltrering, der du kan konfigurere generelle egenskaper og FTP-forespørselsgrenser.

Se også


Innholdsfortegnelse