Bruk siden Godkjenningsregler til å administrere lister over tillatelses- eller avslagsregler som styrer tilgangen til innhold.

Sorter listen ved å klikke på kolonneoverskriftene på funksjonssiden.

Elementliste for grensesnitt

Tabellen nedenfor beskriver elementene i brukergrensesnittet som er tilgjengelige på funksjonssiden i Handlinger-ruten.

Elementer på funksjonsside

ElementnavnBeskrivelse

Modus

Viser hvilken type regelen er. Verdiene kan være enten Tillat eller Nekt. Modus-verdiene viser om regelen er utformet for å tillate eller nekte tilgang til innhold.

Obs!  

   Hvis en rolle, bruker eller gruppe spesifikt er nektet tilgang i én regel, kan den ikke få tilgang ved hjelp av en annen regel.

Brukere

Viser brukertypen, brukernavnene eller brukergruppene som regelen gjelder for.

Roller

Viser den eller de Microsoft Windows-rollene som regelen gjelder for, for eksempel Administratorrollen.

Verb

Viser HTTP-verbet eller -verbene som regelen gjelder for, for eksempel GET eller POST.

Oppføringstype

Viser om elementet er lokalt eller arvet. Lokale elementer leses fra gjeldende konfigurasjonsfil, og arvede elementer leses fra en overordnet konfigurasjonsfil.

Elementer i handlingsruten

ElementnavnBeskrivelse

Legg til tillatelsesregel

Åpner dialogboksen Legg til regel for tillatelsesgodkjenning, der du kan definere regler for tilgang til innhold.

Legg til avslagsregel

Åpner dialogboksen Legg til regel for avslagsgodkjenning, der du kan definere regler for tilgang til innhold.

Rediger

Åpner dialogboksen Rediger tillatelsesgodkjenning eller Rediger avslagsgodkjenning, der du kan redigere godkjenningsregler. Denne handlingen er tilgjengelig bare når et element er valgt fra listen på funksjonssiden.

Fjern

Fjerner elementet som er valgt fra listen på funksjonssiden.

Se også


Innholdsfortegnelse