Bruk siden Angi innhold som skal spores i veiviseren Legg til regel for sporing av mislykket forespørsel til å konfigurere innholdet du vil spore med en sporingsregel for mislykkede forespørsler.

Liste over elementer i brukergrensesnittet

ElementnavnBeskrivelse

Alt innhold (*)

Velg dette alternativet for å spore alle filer i en mappe.

ASP.NET (*.aspx)

Velg dette alternativet for å spore alle ASPX-filer i en mappe.

ASP (*.asp)

Velg dette alternativet for å spore alle ASP-filer i en mappe.

Egendefinert

Velg dette alternativet og skriv inn en verdi, for eksempel xyz.exe eller *.jpg, for å spore en feil for et egendefinert sett med innhold. Denne verdien kan inneholde høyst ett jokertegn, og må være lokal for mappen der den mislykkede forespørselsdefinisjonen er angitt. Jokertegnmønsterne *.aspx, og ind* vil for eksempel begge samsvare med URL-adressen www.contoso.com/index.aspx.

Se også


Innholdsfortegnelse