Bruk funksjonssiden .NET-brukere til å administrere en liste over brukeridentiteter for en applikasjon.

Sorter listen ved å klikke på én av kolonneoverskriftene på funksjonssiden, eller velg en verdi fra rullegardinlisten Grupper etter for å gruppere lignende elementer.

Elementliste for brukergrensesnitt

Tabellen nedenfor beskriver elementene i brukergrensesnittet som er tilgjengelige på funksjonssiden i Handlinger-ruten.

Elementer på funksjonsside

ElementnavnBeskrivelse

Navn

Viser en unik brukeridentitet.

E-postadresse

Viser e-postadressen for en bruker.

Opprettet

Viser datoen da brukeridentiteten ble opprettet.

Siste pålogging

Viser datoen da brukeren sist logget seg på applikasjonen.

Elementer i handlingsruten

ElementnavnBeskrivelse

Legg til

Åpner veiviseren Detaljer om .NET-brukerkonto, der du kan legge til en ny bruker.

Angi standardleverandør

Åpner dialogboksen Rediger innstillinger for .NET-brukere slik at du kan angi standardleverandøren.

Tilbakestill passord

Tilbakestiller den valgte brukerens passord.

Rediger

Åpner dialogboksen Rediger .NET-bruker, der du kan redigere en brukers rolle eller e-postadresse. Denne handlingen er tilgjengelig bare når et element er valgt fra listen på funksjonssiden.

Fjern

Fjerner elementet som er valgt fra listen på funksjonssiden.

Leverandører

Åpner funksjonssiden Leverandører.

Roller

Åpner funksjonssiden .NET-roller.

Se også


Innholdsfortegnelse