Bruk funksjonssiden HTTP-omadressering til å aktivere omadressering, og til å konfigurere hvordan innkommende forespørsler omadresseres til en ny plassering.

Liste over elementer i brukergrensesnittet

Tabellen nedenfor beskriver elementene i brukergrensesnittet som er tilgjengelige på funksjonssiden i Handlinger-ruten.

Elementer på funksjonsside

ElementnavnBeskrivelse

Omadresser forespørsler til dette målet

Velg dette alternativet for å aktivere omadressering, og for å angi URL-adressen du vil omadressere forespørsler til. Forespørsler kan omadresseres til en virtuell bane, for eksempel http://www.contoso.com/sales, eller til en fil, for eksempel http://www.contoso.com/sales/default.aspx.

Omadresser alle forespørsler til nøyaktig mål (i stedet for relativt til mål)

Velg dette alternativet når du vil at klienter skal omadresseres til den nøyaktige URL-adressen som er angitt i boksen Omadresser forespørsler til dette målet.

Når dette alternativet ikke er valgt, er plasseringen relativ til verdien som er angitt i Omadresser forespørsler til dette målet. Hvis du for eksempel konfigurerer omadresseringsplasseringen til å være http://www.contoso.com/sales, og en innkommende forespørsel er http://www.contoso.com/marketing/default.aspx, omadresserer IIS forespørselen til http://www.contoso.com/sales/default.aspx.

Bare omadresser forespørsler til innhold i denne mappen (ikke delmapper)

Velg dette alternativet når du vil at klienter skal omadresseres til innhold i bare mappen som er angitt i boksen Omadresser forespørsler til dette målet.

Når dette alternativet ikke er valgt, omadresseres forespørsler til plasseringen i boksen Omadresser forespørsler til dette målet og til eventuelle undermapper på den plasseringen. Hvis du for eksempel konfigurerer omadresseringsplasseringen til å være http://www.contoso.com/sales, kan det hende forespørsler betjenes under /sales når alternativet Omadresser alle forespørsler til nøyaktig mål (i stedet for relativt til mål) heller ikke er valgt.

Statuskode

Velg ett av følgende alternativer for å angi statuskoden for omadresseringen som sendes til klienter:

  • Funnet (302): Angir at webklienten må sende en ny forespørsel til plasseringen. Dette er standardalternativet.

  • Permanent (301): Forteller webklienten at plasseringen for den forespurte ressursen har blitt endret permanent.

  • Midlertidig (307): Hindrer at en webleser mister data når leseren sender en HTTP POST-forespørsel.

Elementer i handlingsruten

ElementnavnBeskrivelse

Bruk

Lagrer endringene du har gjort på funksjonssiden.

Avbryt

Avbryter endringene du har gjort på funksjonssiden.

Se også


Innholdsfortegnelse