Egenskapsark for <bruker> – Profil

Element Detaljer

Profilbane

Her kan du skrive inn en brukerprofilbane for brukerkontoen.

Du kan aktivere en sentral eller obligatorisk brukerprofil for den valgte brukerprofilen ved å skrive inn en nettverksbane i formatet \\servernavn\navn på profilmappe\brukernavn, for eksempel \\puma\profiler\davidp.

Du kan tilordne en obligatorisk brukerprofil ved å skrive inn en nettverksbane i formatet \\servernavn\navn på profilmappe\navn på brukerprofil, for eksempel \\puma\profiler\regnskap.

Hvis du vil tilordne en obligatorisk brukerprofil, må du også kopiere en forhåndskonfigurert brukerprofil til mappen du angir her.

Påloggingsskript

Her kan du skrive inn navnet på et påloggingsskript. Hvis påloggingsskriptet er plassert i en undermappe til banen for standard påloggingsskript, skriver du inn den relative banen foran filnavnet.

Hvis du for eksempel vil angi Startup.bat-påloggingsskriptet som er lagret i \\Datamaskinnavn\Netlogon\Mappenavn, skriver du inn Mappenavn\Startup.bat.

Lokal bane

Angir en lokal bane som hjemmemappe. Skriv inn en lokal bane, for eksempel c:\brukere\rajeshp.

Koble til

Angir en delt nettverksmappe som hjemmemappe for denne brukeren. Velg en stasjonsbokstav i menyen.

Til

Her kan du skrive inn nettverksbanen for denne brukerens hjemmemappe. Du kan for eksempel angi stasjon  J, og deretter skrive inn \\airedale\brukere\dorenap.