Egenskapsark for <bruker> – Generelt

Element Detaljer

Fullt navn

Her kan du skrive inn brukerens fullstendige navn. Det er en god idé å etablere en standard for fullstendige navn, slik at de enten alltid starter med fornavnet (Kjetil H. Brun) eller etternavnet (Brun, Kjetil H.).

Beskrivelse

Her kan du skrive inn tekst som beskriver brukerkontoen eller brukeren.

Avmerkingsboksen Bruker må endre passord ved neste pålogging

Angir om brukeren må endre passordet ved neste pålogging.

Avmerkingsboksen Bruker kan ikke endre passord

Angir om brukeren ikke kan endre det tilordnede passordet. Dette alternativet er vanligvis bare valgt for kontoer som brukes av mer enn én person, for eksempel kontoen Gjest. Denne innstillingen har ingen innvirkning på medlemmer av gruppen Administratorer.

Avmerkingsboksen Passord utløper aldri

Angir om passordet aldri utløper, og overstyrer innstillingen Lengste passordalder under Passordpolicy i Gruppepolicy. Velg dette alternativet når du tilordner tjenester, for eksempel Directory Replicator, ved hjelp av Tjenester. Denne innstillingen overstyrer Bruker må endre passord ved neste pålogging.

Avmerkingsboksen Konto er deaktivert

Angir om den merkede kontoen er deaktivert.

Avmerkingsboksen Konto er låst

Angir om kontoen er låst, noe som betyr at brukeren ikke vil være i stand til å logge på.

Hvis alternativet er utilgjengelig og ikke merket av for, er kontoen ikke låst for øyeblikket.

Hvis avmerkningsboksen er tilgjengelig og merket av for, er kontoen for øyeblikket låst. Du kan fjerne merket for å låse opp kontoen.

Du kan ikke bruke dette alternativet til faktisk å låse en konto. Det er bare én måte en konto kan låses på: Brukeren prøver å logge på flere ganger enn det antallet som er angitt i policyinnstillingen for Passord i Gruppepolicy. Hvis du vil hindre bruk av en konto, deaktiverer du den. En bruker med en deaktivert konto kan ikke logge på før et medlem av gruppen Administratorer har aktivert kontoen.