Dialogboksen Angi passord for <bruker>

Element Detaljer

Nytt passord

Her kan du skrive inn et passord på opptil 14 tegn. I passord skilles det mellom store og små bokstaver.

Bekreft passord

Her kan du skrive inn passordet på nytt for å bekrefte det.