For at beskyttet informasjon skal være helt trygg, er enkelte typer informasjon ikke lenger tilgjengelig etter at et passord er tilbakestilt på en lokal brukerkonto. Det gjelder blant annet følgende:

  • E-post som er kryptert med brukerens fellesnøkkel

  • Internett-passord som er lagret på datamaskinen

  • Filer som brukeren har kryptert

Hvis du vil unngå denne typen tap av data, må du ikke tilbakestille en brukers passord. Når du oppretter en ny lokal brukerkonto, bør du få brukeren til å opprette en diskett for tilbakestilling av passord. Hvis brukeren da glemmer passordet sitt, kan passordet tilbakestilles ved hjelp av disketten uten tap av data. Hvis en bruker glemmer passordet til en domenebrukerkonto, må passordet tilbakestilles manuelt.

Hvis du vil ha mer informasjon om hva du bør vite før du tilbakestiller et passord, søker du i Hjelp og støtte etter emnet som omhandler risikoene ved å tilbakestille et passord.