Du må som et minimum ha gruppemedlemskap i Administratorer for å fullføre denne prosedyren. Se gjennom detaljene under Flere hensyn i dette emnet.

Slette en lokal gruppe

Slik sletter du en lokal gruppe ved hjelp av Windows-grensesnittet
 1. Åpne Datamaskinbehandling.

 2. Klikk Grupper i konsolltreet.

  Hvor?

  • Datamaskinbehandling\Systemverktøy\Lokale brukere og grupper\Grupper

 3. Høyreklikk gruppen du vil slette, og klikk deretter Slett.

Flere hensyn

 • For å kunne utføre denne prosedyren må du oppgi legitimasjoner for Administrator-kontoen på den lokale datamaskinen (hvis du blir bedt om det), eller du må være medlem av Administratorer-gruppen på den lokale datamaskinen.

 • Følgende standardgrupper kan ikke slettes:

  • Administratorer

  • Sikkerhetskopioperatører

  • Kryptografiske operatører

  • DCOM-brukere

  • Gjester

  • IIS_IUSRS

  • Nettverkskonfigurasjonsoperatører

  • Brukere av ytelseslogg

  • Brukere av ytelsesmåler

  • Privilegerte brukere

  • Brukere av eksternt skrivebord

  • Replikator

  • Brukere

 • En slettet gruppe kan ikke gjenopprettes.

 • Når du sletter en lokal gruppe, fjernes bare gruppen. Brukerkontoene, datamaskinkontoene eller gruppekontoene som var medlemmer av den gruppen, blir ikke slettet.

 • Hvis du sletter en gruppe og deretter oppretter en annen gruppe med det samme gruppenavnet, må du angi nye tillatelser for den nye gruppen. Den nye gruppen vil ikke arve tillatelsene som ble tilordnet til den gamle gruppen.

Slik sletter du en lokal gruppe ved hjelp av en kommandolinje
 1. Åpne en ledetekst.

 2. Slett en gruppe ved å skrive inn følgende:

  net localgroup <GroupName> /delete

Flere hensyn

 • For å kunne utføre denne prosedyren må du oppgi legitimasjoner for Administrator-kontoen på den lokale datamaskinen (hvis du blir bedt om det), eller du må være medlem av Administratorer-gruppen på den lokale datamaskinen.

 • Følgende standardgrupper kan ikke slettes:

  • Administratorer

  • Sikkerhetskopioperatører

  • Kryptografiske operatører

  • DCOM-brukere

  • Gjester

  • IIS_IUSRS

  • Nettverkskonfigurasjonsoperatører

  • Brukere av ytelseslogg

  • Brukere av ytelsesmåler

  • Privilegerte brukere

  • Brukere av eksternt skrivebord

  • Replikator

  • Brukere

 • En slettet gruppe kan ikke gjenopprettes.

 • Når du sletter en lokal gruppe, fjernes bare gruppen. Brukerkontoene, datamaskinkontoene eller gruppekontoene som var medlemmer av den gruppen, blir ikke slettet.

 • Hvis du sletter en gruppe og deretter oppretter en annen gruppe med det samme gruppenavnet, må du angi nye tillatelser for den nye gruppen. Den nye gruppen vil ikke arve tillatelsene som ble gitt til den gamle gruppen.

 • Se Administrere lokale grupper fra kommandolinjen net localgroup.

Flere referanser