Feilsøking

Hva er problemet?

Jeg fikk en feilmelding om at den lokale policyen for dette systemet ikke tillater meg å logge på interaktivt, eller jeg kan ikke logge på lokalt.

Årsak: Muligheten til å logge på en datamaskin lokalt styres av lokal sikkerhetspolicy.

Løsning: Legg til brukerkontoen i den lokale gruppen Brukere, eller bruk den lokale sikkerhetspolicyen til å tilordne den bestemte brukeren eller gruppen rettigheten Tillat å logge på lokalt.

Runas-kommandoen mislyktes.

Årsak: Den sekundære påloggingstjenesten kjører ikke.

Løsning: Start den sekundære påloggingstjenesten.

Se websiden om hvordan du bruker Kjør som (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=28314) (kan være på engelsk) hvis du vil ha mer informasjon om runas.

Jeg kan ikke logge på en nettverksdatamaskin som kjører Windows 95 eller Windows 98.

Årsak: Passordet er på mer enn 14 tegn.

Løsning: Opprett en ny brukerkonto, eller endre passordet til 14 tegn eller mindre som er maksimum for Windows 95 og Windows 98.

Jeg får ikke tilgang til utvidelses-snapin-modulene for Datamaskinbehandling på en ekstern datamaskin.

Årsak: Den eksterne registertjenesten kjører ikke på den eksterne datamaskinen.

Løsning: Forsikre deg om at den eksterne registertjenesten er startet på den eksterne datamaskinen. Du trenger de riktige tillatelsene på den eksterne datamaskinen for å starte tjenesten.

Obs!  

Det kan også være du mottar denne feilmeldingen hvis den eksterne datamaskinen kjører Windows 95. Datamaskinbehandling støtter ikke ekstern tilgang til datamaskiner som kjører Windows 95.