Nyttige tips

 • Av sikkerhetshensyn anbefales det at du ikke logger på datamaskinen med administrative legitimasjoner.

  Når du er logget på datamaskinen uten administrative legitimasjoner, kan du bruke Kjør som administrator til å fullføre oppgaver som krever et høyere privilegienivå enn en standard brukerkonto. Du finner mer informasjon på websiden om hvordan du bruker Kjør som (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=28314) (kan være på engelsk).

 • For å ytterligere sikre den lokale datamaskinen anbefales det at du implementerer følgende sikkerhetsretningslinjer:

  • Begrens antallet brukere i Administratorer-gruppen fordi medlemmer i Administratorer-gruppen på en lokal datamaskin har tilgangsnivået Alle tillatelser på den datamaskinen.

   Du finner mer informasjon under Hvorfor du ikke bør kjøre datamaskinen som administrator.

  • La gjestekontoen være deaktivert. Gjestekontoen brukes av personer som ikke har en egen konto på datamaskinen. For gjestekontoen kreves det ikke passord, og denne utgjør derfor en sikkerhetsrisiko. Gjestekontoen er deaktivert som standard, og det anbefales at den forblir deaktivert.

   Du finner mer informasjon under Lokale brukerkontoer.

  • La administratorkontoen være deaktivert. Administratorkontoen er deaktivert som standard, og det anbefales at den forblir deaktivert.

   Se Lokale brukerkontoer hvis du vil ha mer informasjon.

  • Noen standard brukerrettigheter som er tilordnet til spesifikke standard lokale grupper, kan tillate medlemmer av de gruppene å få tilleggsrettigheter på datamaskinen din, inkludert administrative rettigheter. Derfor må du ha like stor tillit til alle medarbeidere som er medlemmer av gruppene Administratorer og Sikkerhetskopioperatører.

   Du finner mer informasjon om disse gruppene under Standard lokale grupper.

  • Se gjennom viktige sikkerhetshensyn angående lokale brukere og grupper.

 • Bruk passord på mindre enn 14 tegn hvis du arbeider på et nettverk med datamaskiner som kjører Windows 95 eller Windows 98.

  Du kan opprette et passord på opptil 127 tegn. Datamaskiner som kjører Windows 95 og Windows 98, har imidlertid ikke støtte for passord på mer enn 14 tegn. Hvis passordet er lengre enn 14 tegn, kan det være du ikke kan logge på nettverket fra datamaskiner som kjører Windows 95 og Windows 98.

  Du finner mer informasjon under Opprette en lokal brukerkonto.