Dette emnet beskriver to typer hurtigtaster: Hurtigtaster for hovedvinduet og hurtigtaster for det aktive vinduet.

Hurtigtaster i MMC-hovedvinduet

Tabellen under gir en oversikt over hurtigtaster for menykommandoer som kan brukes på hele snapin-konsollen eller på hovedvinduet i en snapin-konsoll.

Handling Resultat

CTRL+O

Åpner en lagret snapin-konsoll.

CTRL+N

Åpner en ny snapin-konsoll.

CTRL+S

Lagrer snapin-konsollen.

CTRL+M

Åpner dialogboksen Legg til eller fjern snapin-moduler.

CTRL+W

Åpner et nytt vindu.

F5

Oppdaterer innholdet i alle snapin-konsollvinduer.

ALT+MELLOMROM

Viser vindusmenyen i MMC.

ALT+F4

Lukker snapin-konsollen.

ALT+A

Viser Handling-menyen.

ALT+V

Viser Vis-menyen.

ALT+F

Viser Fil-menyen.

ALT+O

Viser Favoritter-menyen.

ALT+I

Viser Windows-menyen.

ALT+H

Viser Hjelp-menyen.

Obs!  

Hurtigtasten CTRL+W er tilgjengelig for konsoller som åpnes i forfattermodus eller en brukermodus med full tilgang. Andre CTRL+-hurtigtaster er bare tilgjengelige for konsoller som åpnes i utformingsmodus.

Hurtigtaster i aktive MMC-vinduer

Tabellen under gir en oversikt over hurtigtaster for menykommandoer som kan brukes på det aktive vinduet i snapin-konsollen eller innholdet.

Handling Resultat

CTRL+P

Skriver ut den gjeldende siden eller aktive ruten, hvis snapin-modulen implementerer utskriftsfunksjonen.

ALT+MINUSTEGN

Viser vindusmenyen for det aktive snapin-konsollvinduet.

SKIFT+F10

Viser Handling-hurtigmenyen for det merkede elementet.

F1

Åpner eventuelt hjelpeemne for det merkede elementet.

F5

Oppdaterer innholdet i alle snapin-konsollvinduer.

CTRL+F10

Maksimerer det aktive snapin-konsollvinduet.

CTRL+F5

Gjenoppretter det aktive snapin-konsollvinduet.

ALT+ENTER

Viser eventuell dialogboks for egenskaper for det merkede elementet.

F2

Gir nytt navn til det merkede elementet.

CTRL+F4

Lukker det aktive snapin-konsollvinduet. Når en snapin-konsoll har bare ett vindu, lukker denne funksjonen snapin-konsollen.

Se også