Bruk kategorien Tilkobling til å angi hvordan du kobler til ODBC-data.

Kategorien Tilkobling er leverandøravhengig og viser bare tilkoblingsegenskapene som kreves av Microsoft OLE DB-leverandøren for ODBC.

Alternativ Beskrivelse

Bruk datakildenavn

Velg fra listen, eller skriv inn navnet på ODBC-datakilden (DSN) du vil ha tilgang til. Du kan legge til flere kilder via ODBC Datakildeadministrator. Oppdater listen ved å klikke Oppdater.

Bruk tilkoblingsstreng

Gjør at du kan skrive inn eller bygge en ODBC-tilkoblingsstreng i stedet for å bruke eksisterende DSN.

Lag

Åpner dialogboksen Velg datakilde. Når du har valgt en datakilde, vil tilkoblingsstrengen i denne datakilden vises i kategorien Tilkobling for dialogboksen Datakoblingsegenskaper.

Hvis du velger et fil-DSN, vil ikke den resulterende ODBC-tilkoblingsstrengen være basert på et DSN. ODBC-tilkoblingsstrengen beholdes i datakoblingsfilen (UDL) og er ikke avhengig av valgt fil-DSN.

Hvis du velger et maskin-DSN, vil den resulterende ODBC-tilkoblingsstrengen være basert på et DSN. ODBC-tilkoblingsstrengen refererer til valgt maskin-DSN. Hvis en bruker i et annet system prøver å få tilgang til datakoblingsfilen (UDL), må brukeren også ha installert maskin-DSN.

Brukernavn

Skriv inn bruker-IDen som skal brukes til godkjenning når du logger på datakilden.

Passord

Skriv inn passordet som skal brukes til godkjenning når du logger på datakilden.

Tomt passord

Gjør det mulig for den angitte leverandøren å returnere et tomt passord i tilkoblingsstrengen.

Tillat lagring av passord

Tillater at passordet lagres med tilkoblingsstrengen. Det er funksjonene i oppkallerprogrammet som bestemmer om passordet inkluderes i tilkoblingsstrengen eller ikke.

Obs!
Hvis passordet er lagret, returneres det og lagres umaskert og ukryptert.

Skriv inn den første katalogen som skal brukes

Skriv inn navnet på katalogen (eller databasen), eller velg et navn fra rullegardinlisten.

Test tilkobling

Klikk dette alternativet for å prøve å koble til den angitte datakilden. Hvis tilkoblingen mislykkes, må du kontrollere at innstillingene er riktige. Stavefeil og feil bruk av store og små bokstaver kan for eksempel føre til mislykkede tilkoblingsforsøk.

Merknader

Obs!
Hvis du vil ha mer informasjon om tilkobling til datakoblinger, se API-oversikten for datakoblinger på MSDN.