Element Detaljer

Opprett i: <domene- eller datamaskinnavn>

FQDN (Fully Qualified Domain Names) for et objekt i Active Directory Domain Services (AD DS) inkluderer organisasjonsenheten (OU) som inneholder objektet selv eller den beholderen som objektet er opprettet i.

Informasjon om Message Queuing-objekter som ikke er opprettet i AD DS, for eksempel privatkøer, lagres i mapper på den lokale datamaskinen.

Privatkønavn har prefikset private$\. Du trenger ikke å skrive inn dette prefikset, da det legges automatisk til før navnet på en ny privatkø.

Kønavn

Her kan du skrive inn navnet på køen du oppretter.

Transaksjonskø

Angir om en transaksjonskø skal opprettes.


Innholdsfortegnelse