Message Queuing (også kalt MSMQ) gjør det mulig for programmer som kjører til ulike tider, å kommunisere over heterogene nettverk og systemer som kan være midlertidig frakoblet. Programmer sender meldinger til køer, og leser meldinger fra køer.

Message Queuing har følgende fordeler:

  • garantert levering av meldinger

  • effektiv ruting

  • forbedret sikkerhet

  • prioritetsbasert meldingstjeneste

Du kan bruke Message Queuing til å implementere løsninger for både asynkrone og synkrone meldingstjenester.


Innholdsfortegnelse