Oppretter et resultatsett for en tabell, som er kolonnelisten for den angitte tabellen eller de angitte tabellene. Når du ber om kolonner for et PUBLIC-synonym, må du ha angitt betingelsesattributtet SYNONYMCOLUMNS og angitt en tom streng som argumentet szTableOwner. Når kolonner for PUBLIC-synonymer returneres, setter driveren TABLE NAME-kolonnen til en tom streng. Resultatsettet inneholder en tilleggskolonne, ORDINAL POSITION, på slutten av hver rad. Denne verdien er plasseringen til kolonnen i tabellen.