Angi et bilde for brukergrensesnittet for NAP-klient

Slik angir du et bilde for brukergrensesnittet for NAP-klient ved hjelp av Windows-grensesnittet
  1. Hvis du vil åpne konsollen for NAP-klientkonfigurasjon, klikker du Start, Alle programmer, Tilbehør, Kjør, skriver inn NAPCLCFG.MSC og klikker OK.

  2. Klikk Innstillinger for brukergrensesnitt.

  3. Høyreklikk Grensesnittinnstillinger, og velg deretter Egenskaper.

  4. I dialogboksen Egenskaper for grensesnittinnstillinger klikker du Bla gjennom og velger bildet du vil vise i brukergrensesnittet til NAP-klienten.

Flere hensyn

  • Du må være medlem av gruppen Administratorer på den lokale datamaskinen eller ha fått tildelt nødvendig tillatelse til å utføre denne prosedyren. Hvis datamaskinen er tilknyttet et domene, kan det hende at medlemmer av gruppen Domeneadministratorer ikke kan utføre denne prosedyren. For å øke sikkerheten bør du vurdere å bruke Kjør som for å utføre denne prosedyren.

Slik angir du et bilde for brukergrensesnittet for NAP-klient ved hjelp av en kommandolinje
  1. Klikk Start, Alle programmer, Tilbehør, og deretter Ledetekst for å åpne en ledetekst.

  2. Skriv inn følgende: netsh nap client set userinterface image = <bilde>

Følgende tabell gir en veiledning for plassholderteksten i netsh-kommandoen.

Plassholder Mulige verdier Beskrivelse

<bilde>

Banen til et bilde som er lagret i ett av følgende filformater: .jpg, .bmp, .png eller .gif.

Bildet du vil skal vises i brukergrensesnittet for NAP-klient.

Obs!  

Hvis du vil angi tittel, beskrivelse og bilde for brukergrensesnittet for NAP-klienten samtidig, skriver du inn: netsh nap client set userinterface title = <tittel> text = <tekst> image = <bilde>

Flere hensyn

  • Du må være medlem av gruppen Administratorer på den lokale datamaskinen eller ha fått tildelt nødvendig tillatelse til å utføre denne prosedyren. Hvis datamaskinen er tilknyttet et domene, kan det hende at medlemmer av gruppen Domeneadministratorer ikke kan utføre denne prosedyren. For å øke sikkerheten bør du vurdere å bruke Kjør som for å utføre denne prosedyren.

Flere referanser


Innholdsfortegnelse