NAP (Network Access Protection) er en av funksjonene i Windows Server® 2008-operativsystemet som det knyttes størst forventninger til. NAP er en ny plattform som lar nettverksadministratorer definere nivåer av nettverkstilgang basert på en klients identitet, gruppene som klienten tilhører, og i hvilken grad klientene overholder firmapolicyer. Hvis en klient ikke er samsvarende, tilbyr NAP en mekanisme som gjør at klienten automatisk overholder policyene (en prosess kjent som utbedring) og øker deretter nettverkstilgangsnivået dynamisk. NAP støttes av Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP med Service Pack 3 (SP3), Windows Server 2008 og Windows Server® 2008 R2.

Obs!  

På NAP-klientdatamaskiner som kjører Windows 7, er NAP integrert i handlingssenteret. Hvis det fastslås at en NAP-klientdatamaskin ikke samsvarer med nettverkstilstandspolicyer, kan du innhente mer informasjon ved å vurdere kategorien Beskyttelse av nettverkstilgang under Sikkerhet. NAP-klientdatamaskiner som overholder tilstandskravene, og datamaskiner som ikke kjører NAP-agenttjenesten, viser ikke NAP-informasjon i handlingssenteret.

NAP omfatter også et API (Application Programming Interface) som utviklere og leverandører kan bruke til å integrere sine produkter og utnytte denne tilstandsvalideringen, tilgangshåndhevelse og løpende evaluering av overholdelse. Hvis du vil ha mer informasjon om NAP API, se Beskyttelse av nettverkstilgang (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=128423).


Innholdsfortegnelse