Gjør at du kan koble til en datakilde som har fildatakildenavn (DSN). En filbasert datakilde, ikke nødvendigvis brukerdedikert eller lokalt på en datamaskin, kan deles mellom alle brukere som har de samme driverne installert.

Kontroll Beskrivelse

Fildatakilde

Viser alle fildatakildenavn og undermapper i mappen som er angitt i Søk i-boksen. Hvis du dobbeltklikker et DSN, kobler du til datakilden.

Søk i

Angir mappen som undermapper og fildatakildenavn skal vises for i vinduet nedenfor. Hvis du klikker pil ned ved siden av denne tekstboksen, vises hele mappestrukturen.

Ikonet Opp ett nivå

Erstatter mappen som er angitt i Søk i-boksen, med mappen som ligger ett nivå høyere.

Datakildenavn (DSN)

Viser navnet på fildatakilden, som velges i listen Fildatakilder eller angis manuelt.

Ny

Klikk denne for å legge til en ny fildatakilde. Dialogboksen Opprett ny datakilde vises. Velg driveren du legger til en fildatakilde for, og klikk Neste for å angi navnet eller plasseringen for den nye fildatakilden. Klikk Neste på nytt for å vise et sammendrag av den nye informasjonen. Klikk Fullfør for å vise den driverspesifikke dialogboksen for installasjon.

OK

Lukker dialogboksen Velg datakilde, og kobler til fildatakilden som er angitt i tekstboksen Datakildenavn (DSN). Du trenger ikke å klikke OK for å godta endringer i listen Fildatakilder. Endringer i listen godtas når du klikker OK i dialogboksen for installasjon av datakilde.

Avbryt

Lukker dialogboksen Velg datakilde uten å koble til fildatakilden, og uten å angre endringer som er foretatt ved hjelp av andre dialogbokskontroller.

Hjelp

Viser dette hjelpeskjermbildet.