Gjør at du kan endre ventetiden for nytt tilkoblingsforsøk og tidsavbruddsperioden for tilkobling for en valgt driver ved bruk av tilkoblingsgruppering, og gjør også at du kan aktivere og deaktivere ytelsesovervåkingen, som registrerer en del tilkoblingsstatistikk. Tilkoblingsgruppering gjør at programmet kan bruke en tilkobling fra en gruppe med tilkoblinger som ikke trenger å opprettes på nytt for hver gang. Når en tilkobling er opprettet og plassert i en gruppe, kan et program bruke tilkoblingen på nytt uten å utføre den fullstendige tilkoblingsprosessen. Dette forbedrer ytelsen.

Kontroll Beskrivelse

ODBC-drivere

Viser navnet på hver enkelt installerte ODBC-driver med tilhørende tidsavbruddsalternativ for tilkoblingsgruppering. Dobbeltklikk navnet på ODBC-driveren for å angi tidsavbruddsalternativet.

Tidsavbrudd for tilkoblingsgruppering

Angir tidsavbruddet for tilkoblingsgruppering, i sekunder, for den valgte driveren. Dobbeltklikk drivernavnet for å angi innstillinger for tilkoblingsgruppering. Dialogboksen Angi innstillinger for tilkoblingsgrupper vises. Du kan angi hvor lenge ubrukte tilkoblinger skal bli liggende i grupperingen, og du kan aktivere tilkoblingsgruppering for den valgte driveren.

Aktiver

Aktiverer ytelsesovervåkingstellere for tilkoblingsgruppering. Hvis du vil ha mer informasjon om ytelsesovervåking, se referansen for ODBC-programmerere.

Deaktiver

Deaktiverer ytelsesovervåkingstellere for tilkoblingsgruppering. Hvis du vil ha mer informasjon om ytelsesovervåking, se referansen for ODBC-programmerere.

Ventetid for nytt forsøk

Angir hvor lenge, i sekunder og med under seks tall, ODBC Driverbehandling skal vente før nye forsøk på tilkobling til en databaseserver.

OK

Godtar endringer i innstillinger for tilkoblingsgruppering, og lukker dialogboksen ODBC Datakildeadministrator.

Avbryt

Lukker dialogboksen ODBC Datakildeadministrator uten å godta endringer i innstillinger.

Bruk

Godtar endringer i innstillinger for tilkoblingsgruppering, og lar dialogboksen ODBC Datakildeadministrator stå åpen.

Hjelp

Viser dette hjelpeskjermbildet.