Dialogboksen Velg oversetter viser de installerte DLL-filene for oversetting og lar deg velge en fil, slik at du driveren kan oversette data fra ett tegnsett til et annet. Programmet og datakilden lagrer ofte data i ulike tegnsett. ODBC tilbyr en standardmekanisme som gjør at driveren oversetter data fra ett tegnsett til et annet.

Når du har angitt en DLL-fil for oversetting, blir driveren lastet inn og kalt til å oversette alle data som flyter mellom programmet og datakilden. Dette inkluderer alle SQL-setninger og tegnparametere som sendes til datakilden, samt alle tegnresultater, tegnmetadata (for eksempel kolonnenavn) og feilmeldinger som hentes fra datakilden. Tilkoblingsdata oversettes ikke, ettersom DLL-filen for oversetting ikke lastes inn før programmet har koblet til datakilden.

DLL-filen for oversetting som implementerer oversettingsfunksjonene SQLDriverToDataSource og SQLDataSourceToDriver, som kalles av driveren, kan skrives av programutvikleren, driverutvikleren eller en tredjepart.

Hvis du vil ha mer informasjon om DLL-filer for oversetting, se referansen for ODBC-programmerere.