Bruk dialogboksen Velg arbeidsbok til å finne og velge en Microsoft Excel-arbeidsbokfil. Databasenavn viser den valgte filen. Hvis du vil forby oppdateringer av denne filen, merker du av for Skrivebeskyttet. Søk etter ønsket arbeidsbokfil ved hjelp av kontrollene Mapper, Filtype og Stasjoner, eller klikk Nettverk for å søke etter en arbeidsbok i nettverket.