32-biters datakilder som brukes i ODBC Desktop Database Drivers versjon 2.0, konverteres automatisk til 32-biters datakilder for versjon 4.0-drivere. Det tilbys ingen konvertering for 16-biters datakilder. Hvis du vil endre en 16-biters datakilde til 32-biters, oppretter du en ny 32-biters datakilde og (valgfritt) sletter deretter den gamle 16-biters datakilden. En 32-biters datakilde og en 16-biters datakilde kan ikke ha samme navn.