ODBC Desktop Database Drivers versjon 4.0 inkluderer følgende ISAM-filer for Excel:

32-biters ISAM Microsoft Excel-versjoner

Msexcl40.dllOdexl32.dll

3.0, 4.0, 5.0, 7.0, 97

Microsoft Excel-driveren kan ikke lese Excel-filer som har et format tidligere enn versjon 3.0. Disse filene kan imidlertid åpnes i en senere versjon av Microsoft Excel og lagres i et format for versjon 3.0, 4.0, 5.0, 7.0 eller 97 som driveren kan lese.