Tabellen nedenfor viser filene som kreves i hver enkelt komponent i ODBC Desktop Database Drivers 4.0. Disse filene er installert i mappen \Windows\System eller \Windows\System32. Hvis ODBC-filer tidligere ble installert i en annen mappe, må du kontrollere at du bruker de nyeste filene i mappen \Windows\System (eller System32).

Enkelte filer kreves av flere komponenter. Disse filene må distribueres på nytt hvis du har tenkt å distribuere ODBC Desktop Database Drivers på nytt med dine kommersielle programmer.

Følgende filer er felles for alle versjoner av ODBC Desktop Database Drivers:

 • Ds16gt.dll
 • Ds32gt.dll
 • Expsrv.dll
 • Msjint40.dll
 • Msjet40.dll
 • Msjter40.dll
 • Msjtes40.dll
 • Msvcrt40.dll
 • Odbc16gt.dll
 • Odbc32.dll
 • Odbc32gt.dll
 • Odbccp32.cpl
 • Odbccp32.dll
 • Odbccr32.dll
 • Odbcinst.chm
 • Odbcint.dll
 • Odbcjet.chm
 • Odbcji32.dll
 • Odbcjt32.dll
 • Odbctl32.dll
 • Odbctrac.dll
 • Vbajet32.dll