IISAM-registerinnstillinger skrives når DLLRegisterServer kalles i de respektive DLL-filene for IISAM. IISAM-registerinnstillinger fjernes når DLLUnregisterServer kalles. Denne DLLRegisterServer-funksjonen kalles dynamisk av Jet ODBC-funksjonen for hver enkelt DLL-fil for IISAM. Hvis det for eksempel blir gjort et forsøk på å bruke IISAM og tilkoblingen opprinnelig mislykkes, vil driveren prøve å initialisere denne IISAM-versjonen (ved å kalle DLLRegisterServer) og prøve tilkoblingen på nytt.