Windows Ressursovervåking kan vise deg hvilke referanser og moduler som brukes av en valgt prosess.

 • Referanser er pekere som refererer til systemelementer, inkludert (men ikke begrenset til) filer, registernøkler, hendelser eller mapper.

 • Moduler er hjelperfiler eller -programmer, inkludert (men ikke begrenset til) bibliotek for dynamiske koblinger (DLL).

Slik starter du Ressursovervåking
 • Klikk Start, klikk i Start søk-boksen, skriv inn resmon.exe, og trykk deretter ENTER.

Slik viser du alle referanser og moduler som er knyttet til en prosess
 1. Merk av for navnet på prosessen du vil vise tilknyttede referanser og moduler for, i kategorien Prosessor i kolonnen Bilde for tabellen Prosesser. Valgte prosesser blir flyttet til toppen av kolonnen.

 2. Klikk tittellinjene i tabellene Tilknyttede referanser og Tilknyttede moduler for å utvide dem. En oransje linje under tittellinjen for hver tabell viser hvilke prosesser du har valgt.

 3. Se gjennom resultatene i detaljtabellene. Du kan begrense resultatene ved å bruke følgende prosedyre for å søke etter bestemte referanser i tabellen Tilknyttede referanser.

Slik identifiserer du programmer ved bruk av en referanse
 • Klikk i Søk i referanser-boksen i tittellinjen for tabellen Tilknyttede referanser, skriv inn navnet på referansen du vil søke etter, og klikk deretter søkeknappen.

  Obs!  

  Søkestrengen skiller ikke mellom store og små bokstaver, og jokertegn støttes ikke. Du kan skrive inn hele strengen eller deler av en streng for å søke i referanser. Hvis du for eksempel søker etter c:\windows, returneres alle referanser med c:\windows som en del av referansenavnet.

 • Du kan merke av for et prosessnavn i tabellen Prosesser for å begrense søkeresultatene etter et søk. Resultatene blir deretter filtrert etter valgte prosess(er).

  Obs!  

  Resultattabellen blir ikke oppdatert dynamisk. Hvis du tror at systemtilstanden er endret, kan du klikke søkeknappen på nytt for å oppdatere resultatene.

Flere referanser